שישי צהריים בתערוכת קצוות

שישי צהריים בתערוכת קצוות

נשמע מוזיקה, נרים כוסית ונמכור פרינטים צבעוניים חמים מהמדפסת