I AM OK

אוצר

EREZOO

משתתפים

EREZOO ובלה פוטשבוצקי

מוזיאון הטבע - החלל הארמני רח׳ מוהליבר 6

כולנו מתפתחים ומשתנים כל הזמן. מתוך החוויות שאנו חווים, מגיעות תובנות חדשות ושינויים בתפיסה. אנחנו לומדים מהטעויות שלנו ומהאנשים הסובבים אותנו, אבל השינוי לא תמיד קל. לא תמיד נוח לנו להגיד בקול רם שטעינו, להודות בחולשה או פגם שיש בנו או להתמודד עם ההשלכות של הבחירות שלנו. שינוי פנימי אמיתי דורש מאיתנו מאמץ, למתוח את הגבולות המנטאליים והנפשיים, לפרק ולהרכיב מחדש, להתבונן פנימה ולקבל את מי שהיינו כדי להיות מי שאנחנו עכשיו. כך נוצר מצב מעניין – אנחנו תמיד אנחנו, כלומר, תמיד אותו אדם, ועם זאת נמצאים בשינוי פנימי תמידי. התערוכה מוצגת על-גבי קירות מוזיאון הטבע ומזמינה את הצופה לעבור תהליך של מעבר ושינוי פנימיים, דרך סדרת איורים מתמשכת המשקפת את הרגש, היופי והקושי שבהתבוננות פנימה.

איור: EREZOO ובלה פוטשבוצקי