סדנת קרוס-אצ'ינג

סדנה בעקבות הפנורמה "העולם שמאחורי העולם" של עפרה אייל
בסדנה נפגוש את הלך הרוח, הרעיונות התימטיים והסגנוניים שמתוכם צמחה העבודה המוצגת בתערוכה בגלריית ביתא במסגרת הפסטיבל.
נלמד את עקרונות העבודה בקו שחור מקו לכתם בשיטת העבודה קרוס אצ'ינג.
דרך ציור של עלה אחד מתחיל מסע ליער הגדול.
הציוד הנדרש: עפרון מחודד, מחק, עט שחור.

 

בהנחיית עפרה אייל